purple-project-logo-white

wizytówki

wizytówka to także reklama

Wizytówka to kilkadziesiąt centymetrów kwadratowych papieru, które ma bardzo duże znaczenie. Jest obecna w momentach nawiązywania kontaktów. Wizytówka jest przejawem uprzejmości i szacunku, jednocześnie może również pełnić funkcje reklamowe. Przyjmuje się, iż wizytówka pojawiła się pierwszy raz w Chinach w III w., gdzie urzędnicy byli zobowiązani na mocy specjalnego dekretu do jej posiadania. Sporządzona na czerpanym papierze, zawierała imię i nazwisko jej właściciela, a także zajmowane stanowisko.

Moje portfolio wizytówek

Dlaczego wizytówka jest ważna?

Przy nawiązywaniu kontaktów z klientami bardzo ważne jest pozostawienie po sobie dobrego wrażenia. Profesjonalnie zaprojektowana i wykonana wizytówka ukaże Ciebie jako przedstawiciela wiarygodnej firmy, która jest uczciwym i poważnym partnerem w interesach.

Jak Cię widzą, tak Cię piszą

Prosta forma to podstawa dobrze zaprojektowanej wizytówki. Niewielki obszar przepełniony zbędnymi informacjami nie wygląda dobrze i z tego musisz zdać sobie sprawę. Zadbaj o to, żeby Twoją wizytówkę projektował profesjonalista. Ktoś taki musi wiedzieć, jakich czcionek użyć, jakie winny być wprowadzone w tekście interlinie, odstępy między znakami, jak najlepiej wyrównać tekst i inne elementy, jak równoważyć te elementy. Tylko wizytówka zaprojektowana według zasad sztuki może zrobić dobre wrażenie i ukazać Ciebie lub Twoją firmę z dobrej strony.
Zadbaj też koniecznie o wykończenie wizytówki, czyli papier, na jakim jest wydrukowana – niech będzie elegancki. Często dla podniesienia atrakcyjności wizytówki stosuje się jej uszlachetnianie lakierami i foliami matowymi lub błyszczącymi. Dodatkowo atrakcyjność wizytówki może podnieść zastosowanie lakieru wybiórczego (lakierowaniu nie podlega cała powierzchnia wizytówki, a tylko niektóre jej elementy) lub tłoczenia (zarówno tekstów, jak i elementów grafiki).